ഉണ്ണിയാര്‍ച്ച ടിപ്പുവിന്റെ വെപ്പാട്ടിയാണെന്ന് 'കടത്തനാടന്‍ നൊമ്പരങ്ങളില്‍' ഭാസ്ക്കരന്‍ മാനന്തേരി

http://4.bp.blogspot.com/_axt4HKtSmc4/TPul050z9MI/AAAAAAAAAJQ/NDYKgZ-Eqes/s1600/Screenshot_2.jpg

No comments:

Post a Comment