സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ 30 വെബ്‌ സൈറ്റുകള്‍ ഹാക്ക് ചെയ്തു

http://4.bp.blogspot.com/_axt4HKtSmc4/TQhOftMDE1I/AAAAAAAAAMA/HMHTSQTQoFo/s1600/state.jpeg

No comments:

Post a Comment