എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ താന്‍ വിദഗ്ധനല്ലെന്നു ഡോ. സി ഡി മായി

http://3.bp.blogspot.com/_axt4HKtSmc4/TPqB12b3GWI/AAAAAAAAAIg/_xQWlTBFbFg/s1600/endo1.jpg

No comments:

Post a Comment