ഇന്ത്യയില്‍ 35.4% സ്ത്രീകള്‍ പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നുവെന്ന് സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട്

http://3.bp.blogspot.com/_axt4HKtSmc4/TQNB00-Se_I/AAAAAAAAAKw/oRi1S0pkx2E/s1600/India.jpeg

No comments:

Post a Comment