മന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ചതിന് സസ്പെന്‍ഷന്‍ : ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിരോധം തീര്‍ത്തതെന്ന് സസ്പെന്‍ഷനിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

http://4.bp.blogspot.com/_axt4HKtSmc4/TRGEPasDR8I/AAAAAAAAAN4/koDZI-oJnQs/s1600/Divakarans%2BIssue.jpeg

No comments:

Post a Comment